Đầu Nối Điện Đa Năng

ĐỊA CHỈ

A55 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 
Phone: 
(84) 87 300 2258, Hotline: 0902503069
Fax: 
(84) 87 300 2358
Email: daunoidiendanang@gmail.com
Website: http://www.daunoidiendanang.com

Thôn tin liên hệ

ĐỊA CHỈ

Công ty Shimex Sài Gòn
A55 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 
Phone: 0909996947, Hotline: 0909996947
Fax: (84) 87 300 2358
Email: daunoidiendanang@gmail.com
Website: http://www.daunoidiendanang.com
TOP